• test.jpg

Expositie in galerie 21

Expositie van 22 september t/m 14 oktober 2018

In deze expositie word je gastvrij ontvangen en kun je ontspannen genieten van kunst en een praatje maken met de kunstenaars.

 

Suzan Hijink                         Illustratie

 

Suzan is opgegroeid in Bredevoort en volgt de opleiding Illustratie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In haar werk laat ze verschillende technieken en materialen in elkaar overvloeien. Hiermee stelt ze vragen en vertelt ze verhalen, die veelal gaan over de huidige samenleving. Een samenleving waarin individualisme heerst en waarin ontwikkelingen razendsnel gaan. Ze combineert het werken in opdracht met het maken van vrij werk. Ze maakt  illustraties en animaties voor Dagblad Trouw. Haar vrije werk is erg divers in uitvoering maar de thema’s individualisme en de snel ontwikkelende samenleving zijn een vaste leidraad.

 

Jet Heusinkveld                  Beelden

 

In de beelden van Jet zijn lichaamstaal en emotie een belangrijk aspect. Een belangrijke inspiratiebron is de mens en zijn relaties, en dieren in de natuur met name vogels in hun natuurlijke houding. Een moment vastleggen dat  haar raakt, waardoor er een beeld ontstaat dat een glimlach en warm gevoel oproept. Een beeld dat herinneringen of een bijzondere gebeurtenis voor altijd vereeuwigd. Jet maakt vrij werk en werkt in opdracht. Daarnaast geeft ze workshops.

 

Trudie ten Dolle                  Sieraden

 

Het edelsmeden is begonnen als hobby maar is inmiddels een fulltime baan  geworden. In januari 2013 is zij afgestudeerd aan de Academie voor Edelsmeden Ben van Helden in Zeist. In hetzelfde jaar is ze ook gestart met een eigen atelier. Ze heeft ervaring opgedaan met allerlei soorten materialen en technieken. Het is voor Trudie belangrijk om de klant bij het proces te betrekken en het verhaal in het sieraad te verwerken. Zo krijgt het sieraad betekenis en kan het een bepaalde herinnering oproepen.

 

 

 

 

Openingstijden Galerie 21

 zaterdag- en zondagmiddag van

 13.30 uur tot 17.30 uur.

 Terborgseweg 21 (hoek Den Dam)

 7084 AD Breedenbroek

 www.galerie-21.nl

 

Für unseren Deutschen freunde.

Ausstellung vom 22. September bis zum 14. Oktober 2018

 

In der Galerie 21 werden Sie gastfreundlich empfangen. Sie können Kunst entspannt genießen und mit den Künstlern fachsimpeln. 

 

 

Suzan Hijink                        Illustrationen

Suzan ist in Bredevoort aufgewachsen und studiert Illustrationen  an der Kunsthochschule in Utrecht. In ihren Arbeiten lässt sie unterschiedliche Techniken und Materialien ineinander fließen. Auf diese Weise stellt sie Fragen und erzählt sie Geschichten, die sich  vielfach mit dem heutigen Zusammenleben auseinandersetzen. Ein Zusammenleben, in dem Individualismus herrscht und in dem Entwicklungen rasend schnell vonstattengehen.. Sie kombiniert Auftragsarbeiten mit freien Arbeiten und gestaltet Illustrationen und Animationen für die Tageszeitung Trouw. Ihre freien Arbeiten sind sehr unterschiedlich in der Ausführung, aber die Themen Individualismus und die schnelle Weiterentwicklung des Zusaammenlebens sind ein roter Faden in ihren Arbeiten.

 

Jet Heusinkveld                  Figuren

In den Figuren von Jet sind Körpersprache und Emotion ein wichtiger Aspekt. Eine Hauptquelle der Inspiration sind der Mensch und seine Beziehungen sowie Tiere in der Natur, insbesondere Vögel in ihrer natürlichen Haltung. Einen Moment erfassen, der sie berührt, eine Figur schaffen, die ein Lächeln und ein warmes Gefühl hervorruft. Eine Figur, die Erinnerungen oder ein besonderes Ereignis für immer verewigt. Jet macht freie und Auftragsarbeiten. Nebenbei gibt sie auch Workshops

 

Trudie ten Dolle                  Schmuck

 

Sie begann Edelschmieden als Hobby, doch mittlerweile ist es ein Vollzeitjob geworden. Im Januar 2013 beendete  sie ihr Studium an der Ben van Helden Akademie für Goldschmiede in Zeist. Im selben Jahr gründete sie  ihr eigenes Atelier. Sie hat Erfahrungen mit allerlei Arten von Materialien und Techniken gesammelt. Für Trudie ist es wichtig, den Kunden in den Prozess einzubeziehen und seine Geschichte in das Schmuckstück einfließen zu lassen. So bekommt das Schmuckstück eine Bedeutung und kann gewisse Erinnerungen hervorrufen.

  

Öffnungszeiten Galerie 21

Samstags und sonntags von

13.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

Terborgseweg 21 (Ecke Den Dam)

7084 AD Breedenbroek (bei Dinxperlo)

 

www.galerie-21.nl 

 

 

 

 

 Bekijk ook de Facebookpagina 

 • Suzan Hijink_1
 • Suzan Hijink_2
 • Suzan Hijink_3
 • Suzan Hijink_4
 • Suzan Hijink_5
 • Trudie ten Dolle_1
 • Trudie ten Dolle_1
 • Trudie ten dolle_1
 • Trudie ten Dolle_1
 • Jet Heusinkveld_2
 • Jet Heusinkveld_1
 • Jet Heusinkveld_2
 • Jet Heusinkveld_3
 • Jet Heusinkveld_1

 

 

 

 

Agenda

Exposities 2018 

 

22 september t/m 14 oktober

 

17 november t/m 9 december

 

Workshops en schilderlessen 

Op aanvraag.

 

Openingstijden galerie

Tijdens een expositie is de galerie open op zaterdag- en zondagmiddag

van13.30 uur tot 17.00 uur.

 

 

 

Klik hier om enkele foto's van de komende expositie te bekijken!

Exposities

Schilderen en beelden van Ria Wiendels, bekijk ze hier!

Schilderijen

Creatief bezig zijn met schilderen en mozaïk!

Workshops

Tijdens een expositie op zaterdag-en zondagmiddag van 13.30 - 17.30 uur

Openingstijden