• test.jpg

Expositie in galerie 21

 

Expositie van 21 april t/m 13 mei 2018.

Kunstroute Oude IJsselstreek    21-22. 28-29 april

In Galerie 21 word je gastvrij ontvangen en kun je ontspannen genieten van kunst en een praatje maken met de kunstenaars.

Exposanten zijn:

Ria Wiendels                                                                   Schilderijen

In de loop van meer dan 35 jaar als schilder, heeft zij een heel eigen stijl kunnen ontwikkelen. Abstractie zal haar nooit vervelen: het boeit bovenmatig en daagt uit nieuwe vormen en technieken te proberen. Het maken van een kunstwerk is steeds het begin van een nieuwe reis waarbij kleur en figuratie samen een eenheid vormen. Horizontale en verticale lijnen verdelen de vlakken, de kleuren raken of overlappen elkaar. Sommige kleuren en vormen worden gecamoufleerd, andere verdwijnen en weer andere komen te voorschijn. Haar kleurgebruik geeft een dynamiek aan elk schilderij.

 

Gerard Dietvorst, Peter Rutten, Anneke Hendriks, Lonneke Jans en Ria Wiendels.       

                                                                                      Sculpturen in brons en...

Enige jaren geleden kwamen zij in contact met Loek Hambeukers (beeldhouwer/ kunstenaar die zich vooral toelegt op brons). Door hem raakten zij gefascineerd in het werken met brons. In het hele ambachtelijke proces van het aanbrengen van gietkanalen, het in vormen, het schuren, afwerken en patineren ligt een enorme uitdaging. Wanneer het gegoten wordt is het resultaat altijd weer verrassend.

Naast bronzen beelden worden er ook beelden in steen en keramiek geëxposeerd.

 

  

Freddie  Hooijmaaijer.                                     Sieraden

Freddie is ruim 20 jaar geleden in de Gruitpoort in Doetinchem, begonnen met een cursus edelsmeden. Daar is zij razend enthousiast geworden voor het vak. Daarnaast heeft ze vakopleiding in Schoonhoven gevolgd. Ze werkt o.a. vanuit haar atelier. Ze raakt geïnspireerd door dagelijkse dingen, die ze vertaalt in strakke, soms technisch moeilijk uitvoerbare vormen. Ze maakt bij voorkeur gebruik van zilver, soms in combinatie met goud of stenen.

 

 

Openingstijden Galerie 21

Tijdens de kunstroute Oude IJsselstreek.

Zaterdag- en zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Overige weekenden.

Zaterdag- en zondagmiddag van13.30 uur tot 17.00 uur.

Terborgseweg 21 (hoek Den Dam)

7084 AD Breedenbroek

 

www.galerie-21.nl

 

Für unsere Deutsche freunden.

 

Ausstellung vom  21. April bis zum 13. Mai 2018.

Kunstroute Oude IJsselstreek    21.-22. und 28.-29. April 2018

In der Galerie 21 werden Sie gastfreundlich empfangen und können Sie entspannt die Kunst genießen und mit den Künstlern fachsimpeln.

 

Ria Wiendels                                                                     Gemälde

 

Im Laufe von mehr als 35 Jahren, in denen sie malt, hat sie ihren ganz eigenen Stil entwickeln können. Abstraktion wird sie niemals langweilen: Sie fasziniert übermäßig und fordert dazu heraus, neue Formen und Techniken auszuprobieren. Das Anfertigen eines Kunstwerkes ist immer der Start zu einer neuen Reise, in der  Farbe und Figuration zusammen eine Einheit bilden.  Horizontale und vertikale Linien teilen die Flächen ein, die Farben berühren oder überlappen sich. Einige Farben und Formen werden getarnt, andere verschwinden und wieder andere kommen zum Vorschein. Ihre Verwendung von Farbe verleiht jedem ihrer Bilder eine bestimmte Dynamik.

 

Gerard Dietvorst, Peter Rutten, Anneke Hendriks, Lonneke Jans en Ria Wiendels.       

                                                                                      Skulpturen in Bronze und ...

Vor einigen Jahren kamen sie in Kontakt mit Loek Hambeukers (Bildhauer / Künstler, der sich hauptsächlich auf Arbeiten mit Bronze konzentriert). Durch ihn wurden sie fasziniert von der Arbeit mit Bronze. Im gesamten handwerklichen Prozess des Anbringens von Gießkanälen, des in Formen Gießens, des Schleifens, des Finishings und der Patinierung liegt eine große Herausforderung. Das Resultat des Gießens bildet immer wieder eine Überraschung.
Neben Bronzeskulpturen werden auch Stein- und Keramikskulpturen gezeigt.

 

  

Freddie  Hooijmaaijer.                                      Schmuck

Freddie hat vor rund 20 Jahren einen Kursus Edelschmieden in der Gruitpoort in Doetinchem belegt, wodurch eine große Begeisterung hierfür bei ihr ausgelöst wurde. Außerdem absolvierte sie die zweijährige Berufsausbildung in Schoonhoven. Sie arbeitet von ihrem Studio aus. Alltägliche Dinge inspirieren sie, die sie in enge, manchmal technisch schwierig umsetzbare Formen verändert. Mit Vorliebe arbeitet sie mit Silber, manchmal in Kombination mit Gold oder Edelsteinen.

 

Öffnungszeiten Galerie 21

Während der Kunstroute Oude IJsselstreek

Samstags und sonntags von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Übrige Wochenenden

Samstags und sonntags von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

 Terborgseweg 21 (Ecke Den Dam)

7084 AD Breedenbroek

 

www.galerie-21.nl

 

 

 Bekijk ook de Facebookpagina 

 • Gerard 1
 • Gerard 2
 • Peter 1
 • Peter 2
 • Ria Wiendels
 • Ria 1
 • Anneke Hendriks
 • Lonneke 1
 • Freddie Hooijmaaijer
 • Gerard Dietvorst
 • Peter Rutten
 • Lonneke Jans
 • Ria 2
 • Ria 3
 • Freddie 1
 • Freddie 2
 • Freddie 3

 

 

 

 

Agenda

Exposities 2018 

21 april t/m 13 mei tevens deelnemer kunstroute Oude IJsselstreek

30 juni t/m 21 juli

22 september t/m 14 oktober

17 november t/m 9 december

 

Workshops en schilderlessen 

Op aanvraag.

 

Openingstijden galerie

Tijdens een expositie is de galerie open op zaterdag- en zondagmiddag

Tijdens de kunstroute van 11.00 uur tot 17.00 uur.  

Overige weekenden van13,30 uur tot 17.00 uur.

 

 

 

Klik hier om enkele foto's van de komende expositie te bekijken!

Exposities

Schilderen en beelden van Ria Wiendels, bekijk ze hier!

Schilderijen

Creatief bezig zijn met schilderen en mozaïk!

Workshops

Tijdens een expositie op zaterdag-en zondagmiddag van 13.30 - 17.30 uur

Openingstijden